Image

Supervisie

Supervisie is een manier van leren door reflectie op eigen werkervaringen. 

Persoonlijke leervragen in werksituaties zijn het uitgangspunt. Waarom verloopt de samenwerking met mijn collega stroef? Hoe kan ik meer balans vinden tussen afstand en nabijheid? Waarom neem ik bepaalde opmerkingen altijd zo persoonlijk? Waarom voel ik me zo geïrriteerd door die ene cliënt?

Werkwijze

Het doel is om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en dit duurzaam kwalitatief te verbeteren. Hoe? Door te onderzoeken op welke manier je leert, door welke overtuigingen jij je laat leiden en welke patronen in je handelen je hebt ontwikkeld. Samen richten wij ons ook op de positieve ervaringen en mogelijkheden. Met als resultaat dat je reflectie- en probleemoplossend vermogen toeneemt en je functioneren verbetert.

Hoe gaan we aan de slag?

Je bepaalt zelf wat je in de gesprekken aan bod wilt laten komen. Ik vraag je om situaties uit je werk aan te dragen en reflectieverslagen te schrijven na elk gesprek. Je inzet en motivatie zijn erg belangrijk. De supervisie kan zowel individueel als in een groep van maximaal 4 personen plaatsvinden. Een traject bestaat uit 10 gesprekken van 1 uur met tussenpozen van 2 tot 3 weken.

Registratie LVSC

Ik ben geregistreerd onder nummer SCHO 018-S H3 en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria van de LVSC. Aan het einde van het traject ontvang je van mij een supervisieverklaring die je kan gebruiken voor je registratie bij SKJ en andere registers.

Meer weten?

Meer weten over een supervisietraject? Neem contact met mij op.

Contact opnemen